Produkty

Tato norma stanoví konstrukci, rozměry a zkoušky jednokomorových a vícenásobných kabelů izolovaných polymerními materiály určenými k použití v elektrických zařízeních při provozu napětí

90 až do a včetně 0.6/1 (1.2) kV.


Nevztahuje se na polymerně izolované kabely pro speciální instalace a provozní podmínky nebo pro které existují samostatné australské/novozélandské normy, např. neutrální kabely se detekční obrazovkou, svařovací kabely, pružné šňůry a kabely ve vzdušném svazku.


POZNÁMKY:

1.Pokyny pro nákup jsou obsaženy v dodatku A.

2.AS/NZS 3008.1 by mělo být odkazováno na správnou volbu velikosti kabelu pro zamýšlenou aplikaci a instalaci


Produkty