Produkty

IEC 60502.1 Elektrické kabely s extrudovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovité napětí z 1 kV (Um = 1,2 kV) až 30 kV (Um = 36 kV) [8211; Část 1:Kabely pro jmenovité napětí 1 kV ((Um= 1 kV) a 3kV (Um= 3,6 kV)


IEC 60502-1 specifikuje konstrukce a zkušební požadavky na elektrické kabely s extrudovanou tuhou izolací pro jmenování 1kv a 3kv pro pevné instalace, jako jsou distribuční sítě nebo průmyslová instalace.


Norma IEC 60502 zahrnuje kabely, které vykazují vlastnosti sníženého šíření plamene, nízké úrovně emisí kouře a emisí halogen ů bez plynů při vystavení požáru.


IEC 60502 kabely pro zvláštní instalační a servisní podmínky nejsou zahrnuty, například kabely pro trolejové vedení, těžební průmysl, jaderné elektrárny (v uzavřeném prostoru a kolem něj), používání ponorek nebo použití na lodi.


Produkty