Produkty

Jaké jsou výhody Cu Cables nad hliníkovými kabely?

Description.Výhody kabelů Cu nad hliníkovými kabely


1.Nízká rezistence

Odolnost hliníkového jádrového kabelu je asi 1.68 krát vyšší než u měděného jádra kabelu.


2.Dobrá tvárnost

Produktivita slitiny mědi je 20-40%, tvárnost elektrické mědi je více než 30%, zatímco tvárnost hliníkové slitiny je jen 18%.


3.Vysoká pevnost

Pokud jde o přípustný stres při pokojové teplotě, měď je 7~28% vyšší než hliník.Zejména stres při vysoké teplotě, rozdíl mezi oběma je ještě větší.


4.Anti únava

Hliník je snadno prasknout po opakovaném ohýbání, zatímco měď není snadné.Pokud jde o flexibilní cíle, měď je také asi 1.7 až 1.8 krát vyšší než hliník.


5.Dobrá stabilita a odolnost proti korozi

Měděné jádro je odolné vůči oxidaci a korozi, zatímco hliníkové jádro je jednoduše zoxidované a zkorodované.


6.Velká nosná kapacita

Vzhledem k nízké rezistenci, Cu kabel téhož příčného průřezu je asi 30% vyšší než přípustný proud nosné kapacity (maximální proud, který může projít) z hliníkového jádra kabelu.


7.Ztráta nízkého napětí

Vzhledem k tomu, že rezistence měděného jádra kabelu je nízká, stejné proudění proudu ve stejném úseku.Výpadek napětí měděného jádra kabelu je malý.Stejný přenosový interval může zajistit vyšší kvalitu napětí; za dohodnutého stavu poklesu napětí dosáhne přenosová energie jádra mědi delšího intervalu, tj. oblast pokrytí napájení je velká, což přispívá k plánování sítě a snižuje počet napájecích bodů.


8.Nízká teplota vytápění

Pod stejným proudem má měděný kabel jádra se stejným průřezem mnohem menší teplo než hliníkový kabel, což činí provoz bezpečnější.


9.Nízká spotřeba energie

Vzhledem k nízké elektrické rezistenci mědi, je zřejmé, že měděné kabely mají nízkou spotřebu energie ve srovnání s hliníkovými kabely.To přispívá ke zlepšení míry využití energie a ochrany životního prostředí.


10.Odolnost proti oxidaci a korozi

Výkonnost konektoru měděného jádra je stabilní a nebudou žádné nehody způsobené oxidací.Nestabilní spoje hliníkových kabelů často vedou ke zvýšení odolnosti vůči kontaktu v důsledku oxidace a generování tepla, což vede k nehodám.Proto je míra nehod mnohem větší než u měděných kabelů.1234567804 4.8545.Výhody hliníkových kabelů nad kabely Cu


1.Cenou hliníkových kabelů je levný


Měděné tyče jsou více než 3x vyšší než cena hliníkových tyčí, a podíl mědi je 3.3 krát, že z hliníku.Proto jsou hliníkové kabely mnohem levnější než dráty z měděného jádra a vhodné pro nízkonákladové projekty nebo dočasné využívání elektřiny.

2.Kabel je velmi lehký


Hmotnost hliníkového jádrového kabelu je 40% z měděného jádra kabelu, a stavební a přepravní náklady jsou nízké.

3.Antioxidace


Hliník rychle reaguje s kyslíkem ve vzduchu a vytváří oxidační fólie, která může zabránit další oxidaci.Tudíž je hliníkový drát nezbytným materiálem pro vysokonapěťový, velkoprostorový a velkoplošný nadzdvižný přenos.

Ačkoli hliníkové kabely jsou relativně levné, měděné kabely mají vynikající výhody v napájení kabely, zejména v oblasti podzemních kabelů napájení.Použití kabelů z měděného jádra pro podzemní napájení má vlastnosti nízké míry nehod, odolnosti proti korozi, vysoké spolehlivosti a pohodlné konstrukce a údržby.To je také důvod, proč se Cu kabely používají hlavně v podzemním napájení.


Produkty