Produkty

Detaily ovládání excentricity XLPE izolovaného kabelu

Kontrola excentricity izolovaných kabelů XLPE může posílit řízení kvality procesu, stabilizovat výrobu, snížit četnost výskytu nekvalifikovaných výrobků a zvýšit ziskovou marži podniku.Takže jak účinně kontrolovat výstřednost po dlouhou dobu?

 

1.Drátové kreslení a zarízení

 

Kvalifikované výrobky nejsou detekovány, ale vyráběny.Každé oddělení v XLPE výrobců kabelů má odpovídající odpovědnost za kontrolu kvality.Zde hovoříme hlavně o přípravě vodičů a pochopení úrovně nářadí, stejně jako o podrobném ovládání.

 

Při navrhování vodiče dávají lidé vždy přednost nebo často jen zvažují, že odkazují na současnou nosnost vodiče a na přímý odpor vodiče, což nestačí pro napájecí kabely 110kv a výše.Obtížnost a přímost vodiče často ovlivňují distribuci izolačního materiálu XLPE, což zase ovlivňuje distribuci elektrického pole v kabelu.Odolnost průměru vodičového drátu bude mít vliv na napětí izolace kabelu; povrchová kvalita vodiče (jako je oxidace způsobená nesprávným skladováním, poškození vodiče v cirkulaci desky s nářadím) ovlivňuje také současnou nosnost.

 

V procesu čerpání, pokud koncentrace a teplota emulze nejsou pravidelně kontrolovány a nahrazeny podle normy, je velmi pravděpodobné, že povede k monofilní oxidaci v procesu výkresu.Průvodčí musí být plně chráněn během procesu uvázání vodičů.

 

2.Ochrana a vědecké použití izolačních materiálů (včetně izolace, stínění vodičů a izolačních stínů)


Existují přísné požadavky na přepravu, uchovávání a používání izolačních materiálů XLPE.Při skladování kabelových materiálů XLPE by měly být uspořádány jednotně a měla by být zřízena zvláštní skladovací místnost pro ukládání izolačních materiálů a ochranných materiálů, aby se zabránilo zhoršení materiálů nebo abnormalitě způsobené změnou klimatu.Kromě toho by nemělo být provozovatelům mimo službu povoleno vstupovat a odcházet z izolace XLPE, ze skladovacího prostoru ochranného materiálu a ze spojovacího strojového provozního prostoru co nejvíce.Při zvláštních okolnostech se musí odstranit prach, a by se zabránilo rozpadu kabelů způsobeným jedním vlasem.


3.Technologie procesu


V současné době jsou vysokonapěťové propojovací výrobní linky v podstatě vybaveny on-line derivátoměry, které mohou přesně monitorovat výstřednost kabelů online.Hodnotou měřenou derivátoměrem je tloušťka izolace a stínění při vysoké teplotě, zatímco existují rozdíly mezi izolací a tloušťkou stínění při vysoké teplotě nebo při normální teplotě.Je vhodné prozkoumat vztah mezi tloušťkou, teplotou spojující se a rychlostí izolačních materiálů různých šarží od stejného výrobce.

 

Technické faktory, které ovlivňují excentricitu izolace kabelů, zahrnují také: specifikace extruze zeminy, napětí izolačního materiálu XLPE, provozní teplotu a rychlost spojovacího stroje, úroveň dovedností obsluhy a tak dále.


Jedním z hlavních otázek, které musí výrobci kabelů XLPE věnovat pozornost a přemýšlet o tom, jak stabilně vyrábět kvalifikované výrobky, které splňují nebo překračují požadavky na excentricitu stanovené normou.Detaily určují úspěch nebo selhání, jeden pramen vlasů může zničit celý kabel nebo dokonce celý projekt.

Produkty