Produkty

Kouř brání protipožárnímu úsilí a brání bezpečné evakuaci z budovy.Zařízení na extrakci kouře pomáhá, ale nízké kouřové výrobky mohou zastavit problém před tím, než začne.Konvenční izolační a obalové materiály, jako je polyvinylchlorid (PVC) mohou při hoření produkovat velké objemy kouře, což přispívá k dezorientaci a inhalaci kouře.


Měření hustoty kouře produkované spalováním kabelů je důležit é, protože souvisí s evakuací lidí a dostupností pro boj proti požárům.Test "3-metr kostka 1821; (také znám jako IEC 61034) měří množství kouře vytvořené kabely v případě požáru.Jednometrová délka kabelu je umístěna v uzavřeném prostoru 3m3 a vystavena světelnému paprsku přes jasné okno.Toto světlo se pohybuje přes uzavřený prostor na fotobuňku připojenou k záznamovému zařízení v okně na druhém konci.Požár je pak generován v kontejneru a minimální světelný přenos zaznamenán.Minimální hodnota přenosu světla vyšší než 60% je přijatelná.


Produkty