Produkty

Kabel odolný vůči ohni a kabel zpomalující hoření, jako dva různé typy protipožárních kabelů, mají významné rozlišení, i když mají různou požární výkonnost a vlastní klasifikaci. jsou klasifikovány do třídy A, B a C.Kabel odolný proti požáru je hlavně proto, aby udržoval integritu obvodu a nějakou dobu po požáru.To znamená, že pokud jsou dva druhy kabelů vystaveny požáru ve stejnou dobu, oheň zpomalující drát nebude hořet a šířit plamen.Kabel odolný proti ohni může pokračovat v práci po určitou dobu.


Produkty

Technická podpora prodeje